Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Tekoäly koulutuksessa - Mahdollistaja vai inspiraation tappaja? 🏆

Lue lisää aiheesta henkilökohainen tutori

Meistä


Me uskomme, että opiskelijoiden tulee ymmärtää matemaattisen päättelyn perussäännöt. Vaikka yhä suurempi osa laskennasta tapahtuu tulevaisuudessa automatisoidusti, ei tarve ymmärtää laskennan taustalla olevaa päättelyä katoa mihinkään. Lisäksi tiedämme, että matematiikka on kiinnostavaa ja innostavaa, kunhan ymmärrämme sitä. Kun emme ymmärrä, tarvitsemme apua.

Nykyisen matematiikan opetuksen palautemekanismi on kuitenkin rikki. Opiskelijat työskentelevät tehtäviensä parissa, mutteivät aina saa riittävää henkilökohtaista palautetta omista ratkaisuistaan. Sen sijaan he saavat, yhdessä muun luokan kanssa, valmiin malliratkaisun, johon vertaamalla heidän pitäisi löytää virheet omasta ratkaisustaan. Toiset pystyvät tähän, mutta monet eivät. He toistavat samat virheet myös seuraavissa tehtävissä, kunnes lannistuvat, koska "eivät vain tajua".

Opettajat voisivat auttaa, mutta heillä ei ole aikaa antaa yksilöllistä palautetta ja ohjausta kaikille luokan opiskelijoille. Meidän työkalumme on suunniteltu korjaamaan tämä palautemekanismi ja pitämään yllä sitä matematiikkaa kohtaan tunnettua rakkautta, jota kaikki alakoulun ekaluokkalaiset vielä osoittavat. Läpi elämän. Opetusmenetelmämme kehittää sitä, miten matemaattiset päättelyn perustelut esitetään niin, että perustelun rakenne on helpompi nähdä ja ymmärtää tehty päättely. Tarjoamme tehokkaat työkalut matemaattisen sisällön luomiseen, erityisesti STEM-aineiden opettamiseen räätälöidyn oppimisympäristön nopealla yksilöllisellä palautteella, menetelmäämme pohjautuvat lukion oppikirjat sekä tietokonepohjaisen askel askeleelta tapahtuvan opiskelijoiden omien ratkaisujen tarkistamisen.

Liity meihin pyrkimyksessämme parantaa matematiikan opetusta maailmanlaajuisesti!

Lue lisää perustutkimuksesta

Lue lisää yrityksestä osoitteessa fourferries.com

Pyydä demo sähköpostitse