Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Tekoäly koulutuksessa - Mahdollistaja vai inspiraation tappaja? 🏆

Lue lisää aiheesta henkilökohainen tutori

Oikeasti digitaaliset matematiikan kirjat


Käytä palkittuja matematiikan kirjoja tai tee oma kirjasi käyttäen hyväksi valmiiksi tehtyjä opetusmateriaaleja!

Yli 300 tehtävää per kirja

eMath-oppikirjat on jäsennelty loogisesti niin, että voit opiskella niiden avulla alusta loppuun täyttäen yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmia (LOPS2016 ja LOPS2021). Teoriaosuudet ja esimerkit on kuvattu lyhyesti ja ymmärrettävästi. Niiden jälkeen löytyy aina sivu tehtäviä jotka voit ratkaista suoraan kirjaan.

Opeta matematiikkaa loogisesti

eMath kirjat on kirjoitettu yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten opettajien kanssa. Kirjat käyttävät oppmismenetelmää nimeltä rakenteelliset päättelyketjut, joiden ideana on, että jokainen askel kuvataan myös tekstinä. Tämä tekee esimerkkitehtävien seuraamisesta ja teorian ymmärtämisestä helpompaa. Samaan aikaan menetelmä pakottaa oppilaat miettimään mitä he tekevät. Kirjat esittelevät opiskelijalle myös logiikan perusteet, aihe joka usein sivuutetaan kouluissa.

Täysin räätälöitävissä

Muuta tehtävien ja teorian järjestystä, lisää videoita ja sisältöä muista lähteistä sekä liitä nettisivuja osaksi opetusmateriaaliasi. Sen lisäksi, että voi käyttää Four Ferriesin kustantamia oppikirja-sarjoja voit myös käyttää mitä tahansa olemassa olevaa oppimateriaaliasi tai luoda oman materiaalisi olemassaolevasta.

Pyydä demo sähköpostitse