eMathStudio

OPS16 mukaiset sähköiset matematiikan kirjat


Käytä palkittuja matematiikan kirjoja tai tee oma kirjasi käyttäen hyväksi valmiiksi tehtyjä opetusmateriaaleja!

Yli 300 tehtävää per kirja

eMath-oppikirjat on jäsennelty loogisesti niin, että voit opiskella niiden avulla alusta loppuun täyttäen lukion vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Teoriaosuudet ja esimerkit on kuvattu lyhyesti ja ymmärrettävästi. Niiden jälkeen löytyy aina sivu tehtäviä jotka voit ratkaista suoraan kirjaan.

Opeta matematiikkaa loogisesti

Seuraa opiskelijoidesi kehittymistä reaaliaikaisesti ja selaa heidän vihkojaan. Tarkista opiskelijoidesi ratkaisut automaattisesti, anna palautetta ja jaa malliratkaisuina muille opiskelijoillesi. eMath-oppikirjat ovat enemmän kuin vain matematiikan oppikirja – eMath on ympäristö jossa hallitset kaikkea matematiikanopetustasi.

Täysin räätälöitävissä

Muuta tehtävien ja teorian järjestystä, lisää videoita ja sisältöä muista lähteistä sekä liitä nettisivuja osaksi opetusmateriaaliasi.

eMath 1 – Luvut ja lukujonot

eMath 1 on yläkoulun matematiikan kertaus, jossa muutamat aiheet käsitellään hiukan aiempaa syvällisimmin. Kirjassa kerrataan lukualueet, ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen, käydään läpi prosenttilaskennan periaatteet, potenssin ja neliöjuuren laskusäännöt, vahvistetaan ymmärrystä funktion käsitteestä sekä annetaan johdatus lukujonoihin ja summiin. Kirjassa opetetaan piirtämään funktion kuvaaja sekä tutkimaan sitä eMath-grafiikkatyövälineitä hyväksikäyttäen.

eMath 2 – Polynomit

eMath 2 -kirjassa käsitellään ensimmäisen ja korkeamman asteen polynomeja sekä miten polynomit jaetaan tekijöihin. Näytetään miten ratkaistaan polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua.

eMath 3 – Geometria

eMath 3 -kirjassa käsitellään tasogeometrian peruskäsitteitä sekä kuvataan kolmion, monikulmion ja ympyrän ominaisuudet. Kirja sisältää avaruusgeometrian perusteet ja käsittelee lieriöitä, kartioita sekä palloja.

eMath 4 – Vektorit

eMath 4 -kirja antaa yleiskuvauksen vektoreista ja vektoriavaruudesta. Kirjassa käsitellään vektorin käsite, vektoreiden laskutoimitukset, vektori koordinaatistossa ja suoran kuvaus koordinaatiossa. Kirja käsittelee myös vektoreita avaruudessa sekä suoran ja tason yhtälöitä kolmessa ulottuvuudessa.

eMath 5 – Analyyttinen geometria

eMath 5 -kirjassa esitellään itseisarvo, käsitellään itseisarvoyhtälön ja itseisarvoepäyhtälön ratkaisemista. Kirjassa esitellään karteesinen koordinaatisto ja käyrien esittäminen tässä. Näytetään, miten kuvataan suora yhtälönä sekä miten määritellään suoran ominaisuudet, kuten suorien leikkauspisteet, kohtisuoruus, pisteiden välinen etäisyys, pisteen etäisyys suorasta sekä suorien välien kulma. Kirjassa käsitellään paraabelit ja ympyrät, sekä yleisemmin kartioleikkaukset.

eMath 6 – Derivaatta

eMath 6 -kirja esittelee rationaalilausekkeet ja näyttää, miten rationaaliyhtälöt ja -epäyhtälöt ratkaistaan. Kirja käsittelee jatkuvuutta ja raja-arvoja. Lopuksi esitetään derivaatan käsite ja näytetään miten tätä voi käyttää funktion kulun analysoinnissa.

eMath 7 – Trigonometriset funktiot

eMath 7 -kirjassa käsitellään trigonometriaa syvällisemmin. Kirja kattaa trigonometristen funktioiden peruskäsitteet, miten näillä lasketaan sekä miten ratkaistaan trigonometrisia funktioita sisältäviä yhtälöitä. Kirjassa käsitellään myös yhdistettyjä funktioita ja näiden derivaattojen laskemista.

eMath 8 – Juuri- ja logaritmifunktiot

eMath 8 -kirja kuvaa, miten käsitellään eksponentti- ja logaritmifunktioita sekä juuria ja murtopotensseja. Kirjassa näytetään miten tällaisten funktioiden derivaattoja lasketaan.

eMath 9 – Intergraalilaskenta

eMath 9 -kirja kuvaa, miten integraali määritetään derivaatan käänteisoperaationa, ja siinä tutkitaan erilaisten funktioiden integrointia. Esitellään määrätyt integraalit ja näytetään miten integraalia käytetään pinta-alan laskemiseen. Lasketaan miten määrättyä integraalia voidaan käyttää kappaleiden tilavuuden laskemiseen.

eMath 10 – Todennäköisyys ja tilastot

eMath 10 -kirja antaa yleiskuvan todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteistä. Kirjassa käsitellään tilastotieteen mittarit sekä kyselyt ja otannat. Selitetään todennäköisyyden käsite sekä kombinatoriikan perusteet. Näytetään, miten voidaan laskea todennäköisyyksiä, ja selitetään satunnaismuuttujan käsite.

© 2021 FourFerries