Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Tekoäly koulutuksessa - Mahdollistaja vai inspiraation tappaja? 🏆

Lue lisää aiheesta henkilökohainen tutori

Todistetusti parempia arvosanoja


eMathStudio sai alkunsa ylopisto-tutkimuksesta usean maailman johtavan matematiikantutkimuslaitoksen kanssa 20+ vuotta sitten. eMath menetelmän vaikutuksia mitattiin 3-vuoden lukio-tutkimuksessa yli 180 oppilaan kanssa suomessa. Tutkimuksen lopputuloksena eMath menetelmää käyttävillä opiskelijoilla oli yli 25% korkeampi arvosana (1-2 arvosanaa) kuin vertaisryhmällä.

Suurin vaikutus näkyi kuitenkin keskeyttäneissä oppilaissa. Kun keskimäärin 20-40% oppilasta lopettaa pitkän matematiikan opiskelun lukion aikana, eMath ryhmässä keskeyttäneitä oli 0.

Tämä ja jatkuvat tutkimukset ovat saaneet meitä jatkamaan sarallamme, missionamme auttaa oppilaita ei enää koskaan luovuttamaan matematiikan kanssa. Toisin kuin muissa oppiaineissa; matematiikassa kaikki rakentuu aiemmin opitun päälle, joten on oleellista, että kaikki ymmärtävät mitä he ovat oppineet, ja korjaavat oppiaukkonsa.

eMath menetelmä on kehitetty yhteistyössä seuraavien yliopistojen kanssa:

Pyydä demo sähköpostitse