YouTube Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Tekoäly koulutuksessa - Mahdollistaja vai inspiraation tappaja? 🏆

Lue lisää aiheesta henkilökohainen tutori

Oikeasti digitaaliset matematiikan kirjat


Käytä palkittuja matematiikan kirjoja tai tee oma kirjasi käyttäen hyväksi valmiiksi tehtyjä opetusmateriaaleja!

Digitaalinen versio Avoin matematiikka oppikirjasarjasta (Toivola & Härkönen). Kirjoissa on sekä automaattinen vastauksen tarkistus, että koko oppilaan ratkaisun tarkistus.

Ratkaisuja laatiessa oppilaalla on käytettävissä Abitti-järjestelmässä olevat 4f-Vihkon helppokäyttöiset työkalut, mm. matematiikan editori, funktiopiirturi ja taulukot, joiden avulla koneella kirjoittaminen ja laskeminen tulee tutuksi. Oppilas voi tehdä tehtäviä, joko älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Yläkoulun Avoin Matematiikka sarjasta löytyy jokaiselle yläkoulun luokalle oma oppikirjansa, joista kukin koostuu kolmesta osiosta. Tehtäviä on paljon (yhteensä yli 5000 tehtävää) ja monentasoisia, joten opettajien on helppo eriyttää opetustaan. Materiaaliin on otettu mukaan myös entisiä ylioppilastehtäviä sekä pääsykoetehtäviä. Nämä ovat ylikurssitehtäviä, joiden tarkoituksena on antaa haasteita ja innostaa matematiikassa menestyviä oppilaita. Oppimateriaaliin kuuluu myös taulukko-osio, joka löytyy kunkin osan kolmannen osion lopusta.

Sisältyy eMathStudioon

Fixit kertausmateriaali

Kertaus yläakoulun matematiikasta. Teoriaa ja tehtäviä osaamisaukkojen paikaamiseen aihe-alueissa luvut ja laskutoimitukset, prosentit, yhtälöt, potenssit ja polynomit. Mikäli oppilaalle on luotu osaamiskartta, se voidaan yhdistää tähän harjoituskirjaan.

7lk, Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla

Kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslaskut, sekä kerto- ja jakolaskut, potenssit, murtoluvut ja desimaaliluvut. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä 530 tehtävää.

7lk, Osio 2: Kuvioiden luokittelua ja pinta-aloja

Koordinaatisto ja geometrian peruskäsitteet: piste, suora ja kulmat, ympyrä ja monikulmiot, fokuksessa kolmio. Käsitteet pituus, piiri ja pinta-ala ja näiden yksiköt. Perehdytään taulukkolaskentaohjelman käytön alkeisiin. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä 380 tehtävää.

7lk, Osio 3: Potensseja ja polynomeja

Laskut eksponentteilla sekä potenssilaskujen laskusäännöt. Katsaus eri lukujärjestelmiin. Tutustutaan kirjainlaskentaan, muuttujien ja lausekkeiden maailmaan. Polynomien yhteen-, vähennys- sekä kertolaskut. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä 470 tehtävää.

8lk, Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

Yhtälöt, epäyhtälöt, käsitteiden ymmärtäminen ja ratkaiseminen. Prosenttilaskenta ja käyttö muutos- ja vertailuprosenttien, sekä korkolaskennassa. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä 370 tehtävää.

8lk, Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

Suoran piirtäminen ja suoran yhtälöt. Suhteet ja verranto. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä noin 320 tehtävää.

8lk, Osio 3: Tasogeometriaa

Mittasuhteet, muodot ja symmetria. Kolmioiden yhdenmuotoisuus, peilaus ja kierto tasossa. Neliöjuuri. Pythagoran lause. Ympyrä. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä noin 350 tehtävää.

9lk, Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

Funktiot, lukujonot ja yhtälöparit. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä 370 tehtävää.

9lk, Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

Sini, kosini ja tangentti. Lieriön, kartion ja pallon tilavuudet, sekä geometrian todistuksia. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä noin 480 tehtävää.

9lk, Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

Avoin matematiikan viimeisessä osiossa kerrataan yläkoulussa opitut asiat, ja sovelletaan. Lisäksi vektorin käsite ja yhteenlasku. Harjoituskirjassa, harjoituskokeissa ja kertausmateriaalissa on yhteensä noin 500 tehtävää.

Sisältyy eMathStudioon
Pyydä demo sähköpostitse