YouTube Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Tekoäly koulutuksessa - Mahdollistaja vai inspiraation tappaja? 🏆

Lue lisää aiheesta henkilökohainen tutori

Osaamis­kartoitus


Automaattinen arviointi matematiikan peruskäsitteistä, visualisoituna helposti ymmärrettävälle kartalle.

Minkä näköinen sinun osaamiskarttasi on?

Matematiikassa kaikki rakentuu aiemman opitun päälle. Jos sinulla on aukkoja osaamisessasi, uuden oppiminen vaikeutuu huomattavasti. SkillGap testi ja osaamiskartoitus luo osaamiskartan jokaisen oppilaan osaamistasosta. Testi sisältää kaikki yläkoulun matematiikan perusteet (7-9 lk); peruslaskutoimitukset (ml. murtoluvut, potenssilasku), prosenttilasku, polynomien käsittely, erinäisten yhtälöiden ratkaiseminen, sanallisesta muotoilusta matemaattiseen muotoiluun jne.

Ymmärrä oppilaidesi tarpeet

Opetussuunnitelma määrittelee mitä oppilaiden tulisi oppia ja mitä heidän pitäisi osata jo nyt. Mutta oppilaiden osaamistasot vaihtelevat suuresti. Osaamiskartoitus auttaa visuaalisesti sinua ymmärtämään oppilaidesi osaamiseroja. Kun tiedät kunkin oppilaan, luokan tai koulun osaamistason, on sinun helpompi räätälöidä esim tukiopetus niin, että yksilön tarpeet huomioidaan.

Sovi testiajankohta

Testi testaa koko yläkoulun matematiikantaidon (7-9lk) ja sen voi suorittaa joko osittain tai kokonaisuudessaan. Tilaa osaamiskartoitus koulullesi. Kun olemme sopineet päivämäärän, lähetämme sinulle linkin testiin sekä videopuheluun.

Tilaa osaamiskartoitus

Tee testi

Testi kestää 1,5 tuntia. Oppilaiden tai opettajien ei tarvitse valmistautua millään tapaa vaan eMath tiimi käy läpi kaiken kokeen alussa ja on läsnä videoitse koko testin ajan.

Korjaa ja paranna osaamiskartan avulla

Selaa ja poraudu yksilö- tai luokkatasolla oppilaiden osaamisaukkoihin ja huomioi mitä jokaisen oppilaan pitäisi oppia lisää. Voit käyttää eMathStudiota myös testin jälkeen jotta oppilaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä harjoitustehtäviä ja näkevät reaaliajassa mitä uutta he ovat oppineet sekä missä heillä on parannusmahdollisuuksia.

Tilaa osaamiskartoitus
Pyydä demo sähköpostitse