Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Kompetens­karta


En automatisk utvärdering av matematikens grundbegrepp, visualiserat enkelt på en karta.

Hur ser din kompetenskarta ut?

I matematik bygger allt på det tidigare så det är viktigt att man inte missar nåt fundamentalt före man tar sig an nästa steg. Ifall du har kompetensluckor, kommer det att vara svårt att lära sig det nästa. Kompetenskartläggningen delar upp färdigheterna i fundamentala delar som fungerar som byggstenar i varje matematiklektion.

Förstå dina elevers behov

Läroplanen säger vad eleverna borde lära sig och vad de redan borde kunna. Men elevernas kunskapsnivå varierar stort mellan elever, klasser och skolor. Kompetenskartan ritar upp en karta för varje elev angående deras kunskapsnivå i de grundläggande matematiska färdigheterna. Mha detta kan du skräddarsy undervisningen för att lyfta upp alla elever till en högre nivå.

Bestäm en tidpunkt för testet

Beställ kompetenskartläggingen till din skola. Efter att vi bestämt ett datum för testet, skickar vi dig en länk till testet och en länk till ett video samtal.

Beställ en kompetenskartläggning

Testtillfället i klassen

Testet tar 1,5 timmar. Eleverna eller de studerande behöver inte förbereda sig på nåt sätt utan eMath teamet gå igenom allt i början av testet och är närvarande via video hela tiden.

Korrigera och förbättra mha kompetenskartan

Dyk in i varje students personliga kompetenskarta och bygg upp individuella övningsuppgifter eller stödundervisning. Du kan även använda eMathStudio för att ge eleverna skräddarsydda uppgifter som de kan lösa och i realtid, mha. eMathChecker se vad de kan och vad de ännu inte kan.

Beställ en kompetenskartläggning
Boka demo via epost