Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Högklassiga digitala matteböcker i en digital omgivning


Använd de färdiga prisbelönta matteböckerna, ändra på dem enligt eget behov, eller skapa helt nya!

En digital version av bokserien Öppen matematik (Toivola & Härkönen) för elever i åk 7 - 9. Uppgifterna är själrättande och tillåter automatisk granskning av både svaren och elevens hela lösning. Vid lösandet av uppgifter har eleven tillgång till en rad lättanvända verktyg, bl.a. en matematikeditor, funktionsritare och tabeller, vilka gör eleven bekant med att skriva och räkna med datorer. Eleven kan göra uppifterna antingen med smarttelefon, pekplatta eller dator.

I Öppen matematik-serien för åk 7 - 9 finns en lärobok för varje årskurs och varje bok består av tre delar. Det finns många uppgifter (sammanlagt över 5000 uppgifter) av varierande svårighetsgrad, så det är enkelt för läraren att välja nivå på undervisningen. Materialet inkluderar också tidigare studentuppgifter och uppgifter från inträdesförhör. De här uppgifterna är överkurs och deras uppgift är att utmana och sporra framgångsrika elever.

Författare: Tom Ahlberg, Emil Borg, Kim Gustafsson, Ida Rönnlund

Inkluderas i eMathStudio

Fix-it! Repetition av högstadiets matematik

En effektiv repetition av högstadiets matematik åk 7 - 9. Teori och uppgifter för att lappa luckorna inom artimetikens grunder, procenträkning, potenser, ekvationer och polynom. Ifall en kunskapskartläggning gjorts kan kompetenskartan kopplas till denna övningsbok.

ÅK7, Del 1: Att räkna med reella tal

Addition och subtraktion av heltal, samt multiplikation och division, potenser, bråktal och decimaler. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 530 uppgifter.

ÅK7, Del 2: Klassificering av figurer och areaberäkning

Koordinatsystem och grundläggande begrepp inom geometri: punkt, linje och vinklar, cirkel och polygoner med fokus på trianglar. Begreppen längd, omkrets och area samt deras enheter. Vi bekantar oss också med grunderna för hur man använder ett kalkylprogram. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 380 uppgifter.

ÅK7, Del 3: Potenser och polynom

Beräkningar med exponenter och räkneregler för potensuttryck. En översikt över olika talsystem. Vi bekantar oss med hur man räknar med bokstäver, variabler och uttryck. Addition, subtraktion och multiplikation av polynom. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 470 uppgifter.

ÅK8, Del 1: Ekvationer och procent

Förståelse för ekvationer och olikheter samt hur man löser dessa. Procenträkning och och dess användning vid beräkning av förändringar och jämförelser samt ränteberäkningar. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 370 uppgifter.

ÅK8, Del 2: Linjer och proportionalitet

Hur man ritar en linje och linjens ekvation. Förhållanden och proportionalitet. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 320 uppgifter.

ÅK8, Del 3: Plangeometri

Proportioner, former och symmetri. Likformighet hos trianglar, spegling och rotation i ett plan. Kvadratrötter. Pythagoras sats. Cirklar. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 350 uppgifter.

ÅK9, Del 1: Uttryck och funktioner

Funktioner, talföljder och ekvationssystem. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 370 uppgifter.

ÅK9, Del 2: Fördjupande av kunskaperna inom trigonometri och geometri

Sinus, cosinus och tangens. Cylinderns, konens och sfärens volymer, samt bevis inom geometrin. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 480 uppgifter.

ÅK9, Del 3: Repetition och tillämpning

I den sista delen av bokserien repeterar och tillämpar vi materialet i åk 7 - 9. Här ingår också vektorer och addition av vektorer. Övningsboken, övningsproven och repetitionsmaterialet innehåller sammanlagt 500 uppgifter.

Inkluderas i eMathStudio
Boka demo via epost