Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Kartläggning av kunskaper i matematik vid din skola

Här hittar du instruktioner för den första fasen av kartläggningen i Moodle.

1. Logga in

Kartläggningen görs med hjälp av ett test. Det tar i medeltal 2 timmar att göra hela testet. Du hittar kartläggningen genom att följa instruktionerna nedan:

- Klicka på den rätta länken till kartläggningen på din kurssida (Moodle omgivningen).

2. Välj "kartläggning av kunskaper i matematik"

- Du förflyttas vidare till eMathStudio
- Navigera i menyn till vänster och väl “Kurser”.
- Välj fliken “Tillgängliga” som du hittar i övre balken.
- Välj din egen grupps “kartläggning av kunskaper i matematik”. Öppna kartläggningen med kursnyckeln som du fått av din lärare
- Om du behöver byta språk så kan du göra det uppe till höger via “Min profil” / Inställningar.

Under och efter kartläggningen

Innan kartläggningen börjar, kontrollerar vi att alla har kommit in i eMathStudio. Efter det bekantar vi oss med hur man svarar på frågorna och hur man använder matematikpanelen. Därefter kan du börja svara på frågorna. Kartläggningen består av flera sidor, så fortsätt alltid till nästa sida, tills du kommer till sista sidan där det står att det här är sista sidan. Du kan logga ut från eMathStudio, dina lösningar har sparats.

Alla uppgifter görs utan räknare. Vi uppmanar dig dock att använda penna och papper så att du kan ställa upp och räkna för hand eller skissera upp dina lösningar.

Efter att kartläggningen är gjord får du en länk till din egen personliga digitala kompetenskarta (din lärare kommer att lägga upp den här på er kurssida i Moodle). Kartan visar mycket tydligt i fyra färger, vilka grundkunskaper du behärskar och var du har mindre eller betydande kunskapsluckor.

Om det finns problemområden på din karta, så uppmanar vi dig att repetera och jobba med dessa, innan du fortsätter med nya utmaningar inom matematiken.

Lycka till!

Boka demo via epost