Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Distansundervisning


En omgivning med vilken ni kan lära ut matte på distans och i klassrum. Dela uppgifter till eleverna, läs ur den digitala matteboken och korrigera uppgifter automatiskt samt ge individuell respons.

Vad säger lärare?


Jag gillar eMath eftersom jag kan se hur mycket och på vilket sätt mina elever arbetar. Jag kan kommentera och korrigera deras lösningar. Positiv feedback motiverar eleverna att arbeta litet extra och det ökar samtidigt deras självförtroende. Som lärare kan jag bygga upp en mer personlig relation till mina elever. Jag kan enkelt dela mina elevers lösningar eller mina egna lösningar med hela gruppen. Att gå igenom läxor i början av lektionerna är mycket snabbare när jag har haft en chans att titta på elevernas lösningar före lektionen och hitta typiska problem. De gör det möjligt att använda lektionstiden mycket effektivt!

Jag gillar att jag kan lägga till mina egna exempel och hemuppgifter, sidor och kapitel och radera sådana som jag inte vill använda mig av i kursboken. Både jag och mina elever kan lägga till bilder, videor, ljudklipp och länkar till anteckningshäftena samt skapa våra egna böcker. eMathStudio kan faktiskt användas i alla ämnen, i synnerhet när elever gör projektarbeten.

Det är förvånande hur snabbt eleverna skriver matematik och löser uppgifterna digitalt och hur naturligt det är för dem. Och nu under Corona -tider har den video-chatt som ingår i kursmiljön varit mycket nyttig. Vi använde den när vi hade digitala tenter också. Då kunde jag övervaka studenterna medan de skrev sin tent.

Henna Lillhonga, Matematik- och kemilärare, Vasa Gymnasium, Finland

Digitalisera matematikundervisningen

Distansstudier är utmanande, speciellt i matematik. Våra böcker, häften och andra verktyg är planerade för matematik – inte endast för textbehandling. De underlättar skrivandet och läsandet av matematik samt innehåller allt du och dina elever behöver för att lösa uppgifter från lågstadiet till universitetet. eMathStudio inkluderar en matteeditor, en kalkylator, en självrättning av varje delsteg i beräkningen, grafritare, tabeller, möjligheten att lägga till innehåll från andra sidor (som Youtube) och mycket mer.

Arbeta som tidigare

Du behöver inte ändra på något. Börja med att studera teorin som tidigare, i din nuvarande lärobok, pappers eller digital. Ta en bild av din handskrivna lösning med din mobil och lägg in den i ditt digital mattehäfte. Som lärare kan du se dina elevers mattehäften. Du kan också skapa kurser där du ger hemuppgifter, och följer med i realtid hur dina elever svarar på dem.

Expandera användningen, när du är klar för nästa steg!

Småningom kan du gå över till att lösa uppgifterna mer och mer digitalt. Vi garanterar att du ser nyttan direkt. Följ med elevernas framsteg i realtid eller korrigera en hel klass prov på ett par sekunder med direkt individuell respons till varje elev. Lägg till mer individuell repsons då det behövs. Få en helhetsbild av klassens färdigheter och dela med modellsvar till resten av klassen. Börja din lektion med en klarare bild över vad eleverna kan och vad de har problem med.

Behöver du mer?


Skapa eget innehåll och dela det med resten av världen. Ta kontakt ifall du är intresserad support@emathstudio.com.

Vi finns här för dig. Funderar du över en viss funktion eller hur man kommer igång? Ta kontakt så bokar vi ett Zoom-samtal och visar hur det går till.

Boka demo via epost