Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Funktioner


eMathStudio är en digital omgivning för matematikundervisning i högstadier, gymnasier och yrkeshögskolor. Läs, räkna och korrigera ditt klassrum från ett ställe.

Automatisk granskning

Granska varje steg i din egen beräkning. Den automatiska matematikgranskaren klarar av matematik från lågstadiet till universitetsnivå och baserar sig på strukturerade härledningar. Teknologin som gör det möjligt är en spinoff från universitetsforskning kring matematiska axiom. Granskaren visar var eleven gjort ett misstag så att hen kan förstå och korrigera det. I matematik bygger allt på det tidigare så det är viktigt att man inte missar nåt fundamentalt före man tar sig an nästa steg.

Testa matematikgranskaren

Matematikverktyg

Skriv matematik på ett enkelt, vackert och snabbt sätt. Mattehäftet är planerat för att skriva matematik. Det innehåller allt du behöver för att lösa matematiska uppgifter på en dator. En matematikredigerare, en kalkylator, en granskare, ett grafiritare, tabeller samt möjligheten att samt möjligheten att klippa och klistra in yttre resurser (som t.ex. youtube videon) gör det möjligt för lärare och elever att skapa interaktiva och personliga uppgifter samt lösningar. Innehåller en matematik editor, funktionsritare, geoeditor och en matematikpanel.

Tillgänglig överallt i eMathStudio; när du löser uppgifter, när du gör anteckningar och när du skapar eget kursmaterial.

Ett virtuellt klassrum

Följ med dina elevers inlärning i realtid och förstå deras kunskapsluckor. Du kan låta granskaren automatiskt korrigera hela klassens matteprov och ge individuell feedback på under en minut. Nåt som tidigare tog dagar. Använd tiden till att förstå vad eleverna inte förstått och fokusera på det som har den största inverkan. Dela t.ex klassen i mindre grupper på basen av kunskapsnivå, så de kan hjälpa varann.

Använd med dina favoritböcker

Använd eMathStudio tillsammans med vilken som helst lärobok eller de inbyggda läroböckerna för högstadiet och gymnasium. eMathStudio är perfekt för självstudier, hemundervisning, distansundervisning och närundervisning. Som en plattform för MOOC (eng. Massive Open Online Course), storskaliga, öppna och nätbaserade kurser är den optimerad för material, hemuppgifter och att få feedback på dem.

eMath läroböcker och kunskapskartor

Hitta test för att kartlägga din kunskapsnivå, läroböcker och provsamlingar, från högstadiet ända till unversitetsnivå. Med hjälp av eMath-bokserien lär du dig att lösa matematikproblem på ett ordentligt sätt. eMath introducerar logik till dina matematikstudier och hjälper dig att motivera dina beräkningssteg, så att du kan lära dig att förstå matematik.

Bekanta dig med eMath-bokserien

Med och utan anslutning

Uppkopplingarna till internet är inte alltid de bästa, speciellt i klassrum. Men detta får inte störa eller avbryta undervisningen. Ladda ner eMathStudio-appen och fortsätt studera och räkna matematik även utan uppkoppling – och så snart du är uppkopplad skickas dina uppgifter till molnet och läraren.

Boka demo via epost