YouTube Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Plattformen för digital matte


Lär ut matematik med stärkt självtillit och verktyg som möjliggör effektiv matematikundervisning. Varje enskild elev får återkoppling under arbetets gång och du kan försäkra dig om att ingen faller av eller halkar efter.

Be om ett gratis lärarkonto
Kom med i inlärningsrevolutionen
För studerande

Skriv smidigt. Kontrollera varje steg i beräkningen.

eMathStudio ger dig direkt återkoppling på varje steg i din beräkning. Få direkt respons så du vet var du gjort ett fel. I matematik bygger varje ny sak på det du lärt dig tidigare och om du missar en sak, blir det alltid svårare att lära sig nästa sak. Då du lär dig en sak ordentligt, kommer du också att förstå mycket annat som hänger ihop med det.

Testa nu
För Lärare

Få en helhetsbild av din klass. Missa inte detaljerna.

Det slutliga svaret är oftast inte det viktigaste, det viktigaste är tankeprocessen som beskriver hur man kom fram till det. I eMathStudio ser du elevernas fulla beräkningar. Du kan jämföra dem, korrigera dem, samt ge individuell respons till var och en. Allt så att du kan fokusera på det väsentliga - att hjälpa dina elever att nå nästa nivå med fördjupad förståelse och ökad självtillit.

Be om ett lärarkonto

Varför eMathStudio?


Allting i matematik bygger på det du tidigare lärt dig. Ifall du missar en grej, blir det alltid svårare att lära sig det följande. Att hitta luckorna och öka förståendet är centralt i lärandet av matematik. eMathStudio agerar som en skalbar tutor som hjälper studeranden förstå, genom att använda sig av automatisk granskning och inlärningsdata. Platformen innehåller verktyg för att räkna matematik, kompetenskartläggningar, samt högklassigt läromaterial.

Skriv matematik naturligt

eMathStudio binder ihop teknologi och pedagogik i en omgivning som förstår sig på matematik. eMathStudio är en unik omgivning med allt du behöver för att lära ut matematik; verktyg för att skriva matematik på datorn, klassrumsfunktioner och analytik om varje elev.

Se alla funktioner

Hitta dina kompetensluckor

Studerandes kunskapsnivåer varierar stort. Med hjälp at eMathStudios kompetenskartläggning kan luckorna identifieras och för varje elev ritas en kunskapskarta så hen kan följa sin egna stig samt se sina framsteg. Kartan visar hur de olika områdena i matematik hör samman, ger eleven insikter om sina egna brister och länkar till material som hjälper fylla hålen.

Kolla på kompetenskartan

Allt läromaterial du behöver

Platformen inkluderar Four Ferries publicerade bokserier för årskurs 7-9 samt gymnasier (GLP 2016 och GLP 2021). Böckerna är digitala och interkativa, innehåller multimedia och läraren kan redigera dem till det format hen vill. Studerande kan lösa hemuppgifter direkt in i boken.

Bläddra bland böcker

Distansundervisning, digital matematik och Covid

En omgivning med vilken ni kan lära ut matte på distans och i klassrum. Dela uppgifter till eleverna, läs ur den digitala matteboken och korrigera uppgifter automatiskt samt ge individuell respons.

Läs mer om distansundervisning i matematik

Över 7000 nöjda studerande!


eMathStudio makes math easier and more beautiful

Fanny, 17 years, Finland

Now I think about what I’m supposed to do next as opposed to just calculating.

Girl, Finland

Calculating assignments on the computer is convenient!

Frida 16 years and Emilia 17 years, Finland

I have always dreamt about the students being able to explain their solutions. This is even better!

Teacher, Estonia

It is the clarity in it, absolutely. When a student's mind is wandering and she is looking around casually, then she can catch up by reading the comments written there in between. It is good for the students, in particular, that what the teacher is saying is now written down there in the solution too.

Teacher, Finland

I would recommend this method to those who are weak in maths. I wasn’t good, my grade was 3 (scale 1-5) but now it’s 5. Structured derivations helped me.

Boy, Estonia

Thanks to eMathStudio you really do understand each step.

Boy, Finland

eMathStudio is a better way to do math

Mathias, 17 years, Finland

Prisbelönt undervisningsteknologi


Ledande inom EdTech Matematik

Boka demo via epost