YouTube icon Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Instagram icon YouTube icon

🏆 Finlands bästa digitala läromedel 🏆 Läs mer

Plattformen för digital matte


Lär ut matematik med stärkt självtillit och verktyg som möjliggör effektiv matematikundervisning. Varje enskild elev får återkoppling under arbetets gång och du kan försäkra dig om att ingen faller av eller halkar efter.

För studerande

Skriv smidigt. Kontrollera varje steg i beräkningen.

eMathStudio ger dig direkt återkoppling på varje steg i din beräkning. Få direkt respons så du vet var du gjort ett fel. I matematik bygger varje ny sak på det du lärt dig tidigare och om du missar en sak, blir det alltid svårare att lära sig nästa sak. Då du lär dig en sak ordentligt, kommer du också att förstå mycket annat som hänger ihop med det.

För Lärare

Få en helhetsbild av din klass. Missa inte detaljerna.

Det slutliga svaret är oftast inte det viktigaste, det viktigaste är tankeprocessen som beskriver hur man kom fram till det. I eMathStudio ser du elevernas fulla beräkningar. Du kan jämföra dem, korrigera dem, samt ge individuell respons till var och en. Allt så att du kan fokusera på det väsentliga - att hjälpa dina elever att nå nästa nivå med fördjupad förståelse och ökad självtillit.

Distansundervisning, digital matematik och Covid

Över 5000 nöjda användare!


eMathStudio makes math easier and more beautiful

Fanny, 17 years, Finland

Now I think about what I’m supposed to do next as opposed to just calculating.

Girl, Finland

Calculating assignments on the computer is convenient!

Frida 16 years and Emilia 17 years, Finland

I have always dreamt about the students being able to explain their solutions. This is even better!

Teacher, Estonia

It is the clarity in it, absolutely. When a student's mind is wandering and she is looking around casually, then she can catch up by reading the comments written there in between. It is good for the students, in particular, that what the teacher is saying is now written down there in the solution too.

Teacher, Finland

I would recommend this method to those who are weak in maths. I wasn’t good, my grade was 3 (scale 1-5) but now it’s 5. Structured derivations helped me.

Boy, Estonia

Thanks to eMathStudio you really do understand each step.

Boy, Finland

eMathStudio is a better way to do math

Mathias, 17 years, Finland

Automatisk granskning

Granska varje steg i din egen beräkning. Den automatiska matematikgranskaren klarar av matematik från lågstadiet till universitetsnivå och baserar sig på strukturerade härledningar. Teknologin som gör det möjligt är en spinoff från universitetsforskning kring matematiska axiom. Granskaren visar var eleven gjort ett misstag så att hen kan förstå och korrigera det. I matematik bygger allt på det tidigare så det är viktigt att man inte missar nåt fundamentalt före man tar sig an nästa steg.

Mattehäfte

Skriv matematik på ett enkelt, vackert och snabbt sätt. Mattehäftet är planerat för att skriva matematik. Det innehåller allt du behöver för att lösa matematiska uppgifter på en dator. En matematikredigerare, en kalkylator, en granskare, ett grafiritare, tabeller samt möjligheten att samt möjligheten att klippa och klistra in yttre resurser (som t.ex. youtube videon) gör det möjligt för lärare och elever att skapa interaktiva och personliga uppgifter samt lösningar.

Ett virtuellt klassrum

Följ med dina elevers inlärning i realtid och förstå deras kunskapsluckor. Du kan låta granskaren automatiskt korrigera hela klassens matteprov och ge individuell feedback på under en minut. Nåt som tidigare tog dagar. Använd tiden till att förstå vad eleverna inte förstått och fokusera på det som har den största inverkan. Dela t.ex klassen i mindre grupper på basen av kunskapsnivå, så de kan hjälpa varann.

Prisbelönt undervisningsteknologi


Ledande inom EdTech Matematik

Produkten
Övriga resurser
Språk
© 2021 FourFerries