Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Kartläggning av kunskaper i matematik vid din skola

Här hittar du instruktioner för den första fasen av kartläggningen med MPASSid.

1. Logga in

Kartläggningen görs med hjälp av ett test. Det tar i medeltal 2 timmar att göra hela testet. Du hittar kartläggningen genom att följa instruktionerna nedan:

- Förflytta dig till din egen skolas inloggningssida genom att klicka på knappen nedanför.
- Sök och välj din skola. Börja med att skriva in skolans namn på den tomma raden så kommer programmet att hitta den.
- Logga in med dina vanliga skolkoder på din skolas inloggningssida (t.ex. Wilma, Office365, OpinSys)

2. Välj "kartläggning av kunskaper i matematik"

- Du förflyttas vidare till eMathStudio
- Navigera i menyn till vänster och väl “Kurser”.
- Välj fliken “Tillgängliga” som du hittar i övre balken.
- Välj din egen grupps “kartläggning av kunskaper i matematik”. Öppna kartläggningen med kursnyckeln som du fått av din lärare
- Om du behöver byta språk så kan du göra det uppe till höger via “Min profil” / Inställningar.

Ta SkillGap testet

Under och efter kartläggningen

Innan kartläggningen börjar, kontrollerar vi att alla har kommit in i eMathStudio. Efter det bekantar vi oss med hur man svarar på frågorna och hur man använder matematikpanelen. Därefter kan du börja svara på frågorna. Kartläggningen består av flera sidor, så fortsätt alltid till nästa sida, tills du kommer till sista sidan där det står att det här är sista sidan. Du kan logga ut från eMathStudio, dina lösningar har sparats.

Alla uppgifter görs utan räknare. Vi uppmanar dig dock att använda penna och papper så att du kan ställa upp och räkna för hand eller skissera upp dina lösningar.

Efter att kartläggningen är gjord får du en länk till din egen personliga digitala kompetenskarta som mycket tydligt i fyra färger visar vilka grundkunskaper du behärskar och var du har mindre eller betydande kunskapsluckor.

Om det finns problemområden på din karta, så uppmanar vi dig att repetera och jobba med dessa, innan du fortsätter med nya utmaningar inom matematiken.

Länk till din kompetenskarta!

Lycka till!

Boka demo via epost