Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Kompetens­karta


En automatisk utvärdering av matematikens grundbegrepp, visualiserat enkelt på en karta.

Börja med en kunskapskartläggning

Spendera inte din tid och motivation på fel saker! I matematiken bygger allting på det som du lärt dig tidigare. Om du missat något, blir det bara svårare och svårare att lära sig nya saker. Gör testet och se var dina kunskapsluckor finns!

Prova direkt!

Öva med Gemma

Gemma - din personal trainer, evaluerar dina kunskaper och leder dig till teori och uppgifter som är nyttiga för just dig. Då du lappar dina luckor, en efter en, kommer du att se att matematiken du kämpar med blir enklare att förstå.

Prova direkt!

Följ dina framsteg på kartan

Din kompetenskarta visar dig vilka kunskaper och delområden som du borde behärska. Du kommer att se dina framsteg på kartan då du övar dina kunskaper.

Prova direkt!
Boka demo via epost