Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Välkommen till MAOL-dagarna!


Kunskapskartläggning i matematik och metoder i eMathStudio för att täppa till kunskapsluckorna - Workshop

Lördag 7.10.2023 kl 10:15-11:00

Välkommen till vår workshop för att bekanta dig med kunskapskartläggningar som du kan använda i högstadiet, gymnasiet, yrkesskola och yrkeshögskola. Vi presenterar resultat från kartläggningarna som utförts 2021-2023 på olika stadier och lärare och elever berättar om sina erfarenheter från att använda eMathStudio för att lappa luckor och på vanliga lektioner. Kom med och lyssna och pröva med egen dator.

I kunskapskartläggningen ritas det åt varje elev ut en personlig kompetenskarta, som är kopplad till övningsmaterial. Med hjälp av denna, kan både läraren och eleven följa med hur eleven utvecklas. Rätt riktad undervisning, välanpassade uppgifter och medvetenhet om de egna framstegen är nyckeln till en livslång kärlek - inte enbart till matematik - utan till lärande.

Workshopen dras av: Ida Rönnlund eMathStudio by Four Ferries

Anmäl dig till MAOL-dagarna och vår workshop senast den 26.9. via denna länk

Aikataulu

Hela programmet för MAOL-dagarna: (Kokkolan Koulutuspäivät 6.-7.10.2023) hittar du via denna länk

Boka demo via epost