Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Helsingfors lär sig -temaveckan på kommande!


Det bjuds på många fina alternativ för flera olika målgrupper, se och upplev!

Vi erbjuder inspirerande matematikundervisning med fokus på problemlösning för klasserna 5-6. Eleverna lär sig problemlösning utan att ens märka det och läraren får nya idéer för sin egen undervisning. Läs mera och reservera en tid för din undervisningsgrupp här: https://helsinkieducationweek.com/sv/events/inspiroiva-matematiikan-opetus.

Kan du innehållet i högstadiematematiken? Vill du testa dina kunskaper eller öva på dina färdigheter? Du kan testa ditt kunnande i matematik och förbättra det tillsammans med vår virtuella tutor Gemma. Du kan använda Gemmatutorn hela veckan via adressen https://gemmatutor.com/sv. Pröva själv, utmana din kamrat att testa sig eller testa tillsammans med hela klassen!

Är du chef, lärare eller studerande i den yrkesmässiga utbildningen? Då kan du via hybridtillfället pröva på hur AI kan stöda studerande i matematikundervisningen. En virtuell tutor är med som stöd i varje steg i lösningen och kan vid behov förklara de matematiska termerna på den studerandes eget modersmål. Du får mera information och anvisningar för deltagande här: https://helsinkieducationweek.com/sv/events/tekoalyn-tuki-ammatillisen-koulutuksen-matematiikan-opetuksessa

Matematiklärare i högstadiet och/eller gymnasiet! Vill du pröva hur det känns om varje elev har en egen virtuell tutor som stöd? Anmäl din grupp och kom och pröva: https://helsinkieducationweek.com/sv/events/ai-baserat-stod-for-hogstadiets-och-gymnasiets-matematik

#helsingforslärsig #helsinkioppii #helsinkieducationweek

Boka demo via epost