Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Högklassiga digitala matteböcker i en digital omgivning


Använd de färdiga prisbelönta matteböckerna, ändra på dem enligt eget behov, eller skapa helt nya!

Över 300 uppgifter per bok

eMath-böckerna bygger på den finska läroplanen och är uppbyggda så att du enkelt kan välja ut det som passar dina elever. Böckerna är skrivna på svenska och eleverna får omedlebar respons av systemet då de löser sin uppigfter. Läraren igen får en vy över resultaten då eleverna skickar in sina lösningar.

Lär matematik på ett logiskt sätt

eMath böckerna är skrivna av matematiklärare från Sverige, Finland och Estland. Böckerna följer metodiken för strukturerade härledningar där lösningen skrivs ut steg för steg och varje steg förklaras med egna ord. Detta gör det enklare för eleven att följa med exemplen som förklarar teorin. Samtidigt lär sig eleven att reflektera över vad det är de gör. Böckerna introducerar även eleverna till logik, något som ofta utelämnas i dagens matematikundervisning och gör det svårt för eleven att förstå steg som kan förklaras med logisk argumentation.

Fullt anpassbara

Ändra på ordningen av teori och uppgifter, lägg till videon och innehåll från andra sidor för att göra innehållet så personligt som möjligt. Förutom de inkluderade böckerna, publicerade av Four Ferries, kan du även använda vilket som helst existerande material eller skapa ditt eget.

Boka demo via epost