Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Årets yrkeshögskolelärare 2022


Tankar kring matematikundervisningen

Sofia Frilund årets yrkeshögskolelärare 2022

Sofia Frilund jobbar som lärare vid Yrkeshögskolan Novia, och valdes nyligen till årets yrkeshögskolelärare 2022 av Finlands studerandekårers förbund SAMOK. SAMOK skriver att de studerande som nominerat Frilund, berömmer speciellt hennes undervisning för mångsidig användning av digitala verktyg både i när- och i distansundervisning, för hennes innovativitet och engagemang i undervisningen samt för hennes tillämpning av högklassiga material.

Frilund undervisar främst grundkurser i matematik för 1-2 årets studerande, men också grundkursen i fysik och kursen där man lär sig programmet MathCad. “Att vara lärare i grundkursen känns som en väldigt viktig uppgift, då allt sedan bygger på det.” Innan Novia jobbade Frilund som matematik- och fysiklärare på ett högstadium i Karleby.

I pressmeddelandet om utnämningen delger SAMOK att Frilunds pedagogiska kunskaper fick beröm i nomineringarna. En studerande berättar i sin motivering att hen hade underkänt i alla matematikkurser tills hen började i Frilunds undervisning. Studerande beskriver Frilund som någon som kan förklara saker på ett sådant sätt att man förstår varför saker är som de är.

Frilunds metoder fungerar helt klart, så vilka tankar ligger bakom hennes arbete?

Vad fick dig att bestämma dig för att bli mattelärare? Jag skulle egentligen inte bli lärare, eftersom min mamma är det och jag hade sett hur mycket jobb det innebär. Men jag har alltid haft ett intresse för matte. Det har alltid varit ett favoritämne. Jag jobbade först som skolgångshandledare ett mellanår, och då insåg jag att jag ville lära ut matematik.

Nämn tre viktiga saker du önskar att dina elever lär sig.

  • Att ta det egna ansvaret. Man kan ge eleverna verktyg, men det egna ansvaret är viktigt för att skapa grunden till lärandet.
  • Studietekniken. För att tackla saker från olika håll och hitta förståelsen för det.
  • Positiv inställning till matematiken.

Hur skapar du en positiv inställning? Jag försöker själv ha en positiv inställning, för det smittar av sig. Så försöker jag ge dem en känsla av att de lyckas på något sätt. Till exempel ge dem beröm när det är möjligt (vilket är svårt då de är över 100 på kursen). Men jag går mycket runt i klassen. Man ser att det påverkar eleverna mycket då de lyckas. Också då jag rättar prov försöker jag ge dem positiva kommentarer i provet, i tillägg till felen som måste kommenteras.

Har du någon speciell pedagogisk metod du tycker om? Pedagogiskt går man lätt in på det traditionella sättet att först förklara teori och sedan öva. Men det som jag är intresserad av är att ta i beaktande olika inlärningsmetoder. Ibland lär man sig via visuella förklaringar och bilder, ibland via verbala förklaringar.

Vad har du sett att höjer motivationen hos dina elever? Positiv feedback. Jag försöker ge dem positiv feedback då det är möjligt. Man vet själv att man inte mår bra om man endast får negativ feedback eller ingen feedback. Det att de själva lyckas är den största motivationshöjaren.

En allmän fråga man hör idag är "Varför behöver jag lära mig matematik?" Vad är ditt svar? Där jag undervisar är det klart att man behöver matematiken, i och med att eleverna studerar på tekniska linjer, och matematiken är grunden till de fortsatta studierna. Men det är viktigt att kunna binda det man lär ut, till de kommande kurserna.

På högstadiet ifrågasatte eleverna vart de behöver specifika saker, som t.ex polynom. Då kunde mitt svar vara att kanske du inte kommer att behöva just polynom, men det logiska tankesättet och arbetssättet du lär dig för att angripa polynom, är något du kommer att behöva.

Det är en viktig sak att bevisa att matematiken behövs, men hur man svarar på frågan är fast vid vem man talar med.

Hur har digitaliseringen ändrat din undervisning? När jag själv gick i skolan var allt på papper, men man märker att studerande är väldigt bekanta med det digitala, och den här trenden måste man klara av att följa med. Som lärare har jag lärt mig mycket ny teknik och nya program. Då man jobbar digitalt, är eMath jätte nyttigt, det är lätt att skriva och tydligt. I senare kurser används MathCad och ersätter då de egna beräkningarna.

Att skapa en bra balans mellan att räkna för hand, räkna digitalt och att ha datorprogrammet att lösa problemet är viktigt.

Har du en vision för hur undervisningen kommer att se ut i framtiden? Det är en väldigt intressant fråga, skall bli intressant att se hur det faktiskt utvecklas sedan. Det kan nog hända att läraren tar en bakgrundsroll i framtiden. Läraren ger studerande verktygen de behöver, men det är studerande som tar initiativet. Framtiden kommer också att vara mer digitaliserad, det syns redan, men det kommer att bli ännu mer, och det behövs också, i och med att arbetslivet sedan är fullt digitaliserat.

Mångsidiga metoder för att tackla olika inlärningsstilar, och det blir lärarens roll att erbjuda dessa där det passar. Det är en sak man kan utveckla hur mycket som helst. Genom att googla hittar man många svar, men lärarens roll blir att hjälpa studerande att förstå svaren man hittar.

Boka demo via epost