Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Instagram icon YouTube icon

šŸ† Best Digital Learning Solution from Finland šŸ† Read more

2020-11-20

Holon IQ Edtech 50


In November 2020 Four Ferries (the company behind eMathStudio) was listed in the Nordic-Baltic Edtech top 50 by Holon IQ! HolonIQ evaluated 700+Ā organizations from the region powered by data and insights from theirĀ Global Intelligence Platform in the STEAM AND CODING category.

Read more on the HolonIQ website.

Product
Resources
Languages
Ā© 2021 FourFerries